Marian Ber

Doktor nauk ekonomicznych. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz stypendystą Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie. Dodatkowe szlify naukowe zdobywał w Francuskim Instytucie Zarządzania gdzie uzyskał Międzynarodowy Dyplom Zarządzania.

Jest ekspertem z zakresu Finansów i z zakresu nowoczesnych metod zarządzania, w szczególności : Strategicznej karty wyników, Zarządzania zorientowanego na zwiększenie wartości firmy.

Jest autorem artykułów z zakresu zarządzania, w tym polityki cenowej 
i restrukturyzacji przedsiębiorstw, w takich czasopismach jak: Businessman Magazine, Harvard Business Review (edycja polska).

Posiada szeroką praktykę zawodową. Zajmował wysokie stanowiska w firmach (Dyrektor Finansowy, Prezes Zarządu) przeżywających kryzys. Zdołał doprowadzić do sprzedaży tych firm przez właścicieli (NFI) inwestorom zewnętrznym poprzez wdrożenie skutecznych programów naprawczych, PEC Katowice (Tauron Ciepło).

Jest Członkiem Rad Nadzorczych, w tym: Południowy Koncern Energetyczny S.A. w latach 2008 – 2010 (obecnie Tauron Wytwarzanie) w Katowicach.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest budowa długotrwałych relacji biznesowych z klientami opartych na zaufaniu i świadomości korzyści jakie wynikają ze wzajemnej współpracy.

BITRON POLAND

BUDIMEX

DANONE

IKEA INDUSTRY

JSW

KNAUF

MOKATE

SAINT GOBAIN

SOLARIS

TAURON

VISTULA