Mirosław K. Włodarczyk

Psycholog, trener, szkoleniowiec, doradca biznesowy, executive i life coach. Specjalista psychologii organizacji i zarządzania, strategii marketingowej oraz rozwojowej organizacji. Teoretyk i praktyk z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem.

Twórca, współtwórca, realizator, współrealizator projektów dla organizacji o różnym profilu i działalności – przemysł, usługi, handel, instytucje, szczególnie w zakresie tzw. metod zdroworozsądkowych, niskonakładowych opartych o założenia: Lean, KAIZEN, TQM, TPM, SCRUM Teorii Ograniczeń w praktyce, Planowania strategicznego, długofalowego i płynnego (zmienność w toku), Mapowania procesów oraz innych, sprawdzonych, skutecznych metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu. Propagator stosowania ewolucyjnej filozofii, metody Turkusowego Zarządzania („Organizacja z duszą”).

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Psychologii, na poziomie dziennych studiów magisterskich i doktoranckich. Supervisor dla trenerów, coachów oraz średniej i wyższej kadry menedżerskiej. Specjalista w zakresie pokonywania oporu pracowników przed zmianami w organizacji, zapobiegania konfliktom, tworzenia i monitorowania tzw. „systemów neuronalnych” w zatrudnieniu zapobiegającym nagłym oraz stałym fluktuacjom pracowników.

Posiada bogatą i ugruntowaną wiedzę w dziedzinie psychologii poznawczej, w zakresie typów umysłowości oraz podejmowania decyzji menedżerskich z udziałem intuicji jako faktycznej dyspozycji umysłowej. Dysponuje wiedzą z zakresu psychologii społecznej (procesy grupowe w środowisku pracy). Jest biegły w teoriach komunikowania się oraz budowania prawidłowych relacji w środowisku zawodowym. Posiada duże doświadczenie, w zakresie doboru i stosowania metod oraz narzędzi diagnostycznych w różnych obszarach psychologii. Przeprowadził ponad 5000 godzin sesji coachingowych – indywidualnych i grupowych.

Zainteresowania poza zawodowe:

Wspinaczka lodowcowa. Rzeźba w metalu. Grafika. Poezja. Aforystyka. Twórczość SF. Nowatorskie rozwiązania techniczne – projektowanie łodzi żaglowych.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest budowa długotrwałych relacji biznesowych z klientami opartych na zaufaniu i świadomości korzyści jakie wynikają ze wzajemnej współpracy.

BITRON POLAND

BUDIMEX

DANONE

IKEA INDUSTRY

JSW

KNAUF

MOKATE

SAINT GOBAIN

SOLARIS

TAURON

VISTULA