Zdzisław Kordylewski

Menadżer z wieloletnim i wszechstronnym doświadczeniem zawodowy. Realizujący kontrakty terminowe oparte o formuły Interim Managementu, Doradcy Biznesowego lub Menedżera Projektów. Skutecznie i terminowo doprowadza zadania do celu oraz realizuje produkty projektów.

W trakcie kariery zawodowej pełnił funkcje menedżerów zespołów (projektowych, specjalistycznych, wykonawczych, doradczych itd.), menadżerów działów i departamentów, prezesów, członków zarządów i rad nadzorczych, dowódców zespołów zadaniowych w wielu firmach i instytucjach. Jako menedżer i doradca przeprowadził wiele projektów restrukturyzacyjnych, strategicznego rozwoju (w tym ekspansji produktowej i rynkowej), optymalizacyjnych itp. Jest absolwentem uczelni technicznej.

Doświadczenie zbierał pracując w consultingu, w korporacjach, w firmach prywatnych i instytucjach państwowych. W trakcie kariery zarządzał wszystkimi kluczowymi obszarami przedsiębiorstw. Obecnie koncentruje się na definiowaniu polityki firmy, wdrażaniu strategii, optymalizacji procesów operacyjnych i struktur organizacyjnych, aktywizacji potencjału personalnego, efektywnym rozwoju projektowym, podniesieniu ekonomii firmy poprzez skuteczny controlling i podniesienie jakości pracy. Swoją praktykę zaczynał w obszarach produkcji, logistyki oraz badawczo-rozwojowym.

W trakcie kariery zawodowej zapoznał się ze specyfiką wielu branż, w tym między innymi: produkcji przemysłowej, obróbki i przetwórstwa metali, drewna, tworzyw sztucznych itd., maszynowej, lotniczej, samochodowej, energetyki, telekomunikacji, ubezpieczeń, mediów, medycyny, informatyki, projektowej, nowych technologii, budownictwa, dystrybucji, FMCG, AGD, administracji, wojska i instytucji, nadzoru inwestycyjnego i kapitałowego, usług doradztwa strategicznego i konsultingu operacyjnego i inne. Zarządzał projektami utrzymania sukcesji zarządzania rodzinnego i rozwoju wskazanych kadr zarządczych. Łącznie doświadczenie to ok. 50 firm i ponad 100 projektów.

Twórca, współtwórca, realizator i organizator metod i systemów zarządzania oraz wdrażania efektywnych, ergonomicznych i ekonomicznych projektów opartych o założenia: Lean, Kaizen, Kanban, TQM, TPM, TOC, TD ABM, controlling zarządczy i operacyjny itp. W trakcie tak długiej kariery zawodowej ukończył wiele kursów i szkoleń oraz zdobył wiele certyfikatów systemów zarządzania, kierownika projektów, projektanta systemów, konsultanta merytorycznego systemów informatycznych, dostępu do informacji niejawnych itd. Jest autorem wielu artykułów i publikacji z zakresów: zarządzania, planowania strategicznego, controllingu na różnych szczeblach i obszarach, kierowania projektami, systemów informatycznych, m. in. „Znaczy menedżer”, „Recepty dla Firm”, „Fly by Wire – Planowanie strategiczne”, „IRP za ERP”, „Księga jakości”. Stawia na ciągły rozwój.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest budowa długotrwałych relacji biznesowych z klientami opartych na zaufaniu i świadomości korzyści jakie wynikają ze wzajemnej współpracy.

BITRON POLAND

BUDIMEX

DANONE

IKEA INDUSTRY

JSW

KNAUF

MOKATE

SAINT GOBAIN

SOLARIS

TAURON

VISTULA