Budowa Strategii

W naszym rozumieniu Budowa Strategii przedsiębiorstwa opiera się na określeniu tego, co firma powinna zrobić, aby osiągnąć cele jakie sobie stawia. W literaturze źródłowej odnajdujemy ogromną ilość definicji, które dokładnie precyzują w jaki sposób zbudować strategię i co się dokładnie na nią składa.

Z naszej perspektywy oferujemy Państwu wsparcie w procesie określenia misji, wizji oraz metod jakie pozwolą na kontrolowanie jej realizacji. Naszym priorytetem, w tego typu projektach, jest określenie charakteru „strategii” i realności jej wdrożenia.

Z naszego doświadczenia wynika, że o zasadności budowy i realizacji strategii przedsiębiorstwa stanowi to czy jest ona prawidłowo wdrażana. Dlatego proponujemy Państwu współpracę opartą na twardych danych rynkowych i danych finansowych oraz procesowych przedsiębiorstwa.

TQM

TPM

OEE

TOC

KAIZEN

AGILE

SCRUM

INTERIM MANAGEMENT

REKRUTACJA

MAPOWANIE PROCESÓW

ASSESSMENT CENTER

DEVELOPMENT CENTER

EMPLOYER BRANDING

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

ZARZĄDZANIE TALENTAMI

SIWS

MBO

MISJA FIRMY

CAPEX

DUE DILLIGENCE

BUDŻETOWANIE

BALANCE SCORE CARD