Wdrożenia systemów ERP

Dzięki naszym doświadczeniom zdobytym w obszarach finansów i organizacji dostrzegamy istotną lukę w procesach zarządczych z jakimi mierzą się dzisiejsze przedsiębiorstwa. Natłok informacji oraz galopujące zmiany na rynku wymuszają na przedsiębiorcach wdrażanie narzędzi informatycznych, które powinny sprostać dzisiejszym realiom.

Obserwując rynek dostawców systemów klasy ERP można wnioskować, że ilość dostępnych systemów rośnie bardzo szybko i nie sposób łatwo ocenić ich przydatność dla Państwa firmy.

Oferujemy możliwość przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej, określenia wymagań systemowych z punktu widzenia specyfiki Państwa przedsiębiorstwa, jego procesów i struktury danych kontrolingowych. Doradzamy, czy i w jakim zakresie wdrażać rozwiązania informatyczne tak, aby przedsiębiorstwo było w stanie uzyskać oczekiwane efekty z wdrożenia.

TQM

TPM

OEE

TOC

KAIZEN

AGILE

SCRUM

INTERIM MANAGEMENT

REKRUTACJA

MAPOWANIE PROCESÓW

ASSESSMENT CENTER

DEVELOPMENT CENTER

EMPLOYER BRANDING

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

ZARZĄDZANIE TALENTAMI

SIWS

MBO

MISJA FIRMY

CAPEX

DUE DILLIGENCE

BUDŻETOWANIE

BALANCE SCORE CARD