Interim Management

Oferujemy Państwu możliwość zawarcia bezterminowej umowy o współpracy lub terminowego kontraktu, opartego na ściśle określonych celach i oczekiwanej dacie zakończenia. W ramach zawartej umowy zapewniamy dostępność wysoko kwalifikowanej kadry, która terminowo będzie zasilać Państwa zespół pełniąc dedykowaną funkcję. Specyfika kontraktów typu „interim” daje Państwu możliwość realizacji zamierzonych celów z gwarancją obniżenia kosztów pracy w długim okresie czasu.

TQM

TPM

OEE

TOC

KAIZEN

AGILE

SCRUM

INTERIM MANAGEMENT

REKRUTACJA

MAPOWANIE PROCESÓW

ASSESSMENT CENTER

DEVELOPMENT CENTER

EMPLOYER BRANDING

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

ZARZĄDZANIE TALENTAMI

SIWS

MBO

MISJA FIRMY

CAPEX

DUE DILLIGENCE

BUDŻETOWANIE

BALANCE SCORE CARD