Lean Management

Lean jako strategia zarządzania firmą, opiera się na dostarczaniu klientom produktów/usług jakich oczekują, w jak najprostszy sposób, z zachowaniem przede wszystkim szacunku dla załogi pracującej w przedsiębiorstwie, organizacji. Myśląc o tej metodzie działania zapominamy, że postępowanie zgodnie z tymi zasadami należy traktować w kategoriach świadomości i postaw, a nie wyłącznie samych metod pracy.

  • Wdrażając filozofię „Lean” koncentrujemy wysiłki na:
    określeniu i tworzeniu wartości dla klienta;
  • ciągłym doskonaleniu procesów poprzez eliminację marnotrawstwa w wielu obszarach;
  • budowie szacunku dla załogi, poprzez postawę przywództwa, partnerstwa kadry zarządzającej.

W codziennej praktyce, Lean jest ciągłą obserwacją swojej pracy i pytaniem się, co mogę zrobić z oferowanymi przez nas produktami/usługami i procesami, by spełnić wymogi naszych klientów. Tak, aby zapewnić im szybką realizację przy odpowiedniej jakości produktu/usługi. Lean nieodłącznie wymaga wspierania swoich pracowników, po to aby stali się profesjonalistami w swoim obszarze pracy oraz załogą zdolną do rozwiązywania problemów i ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa.

TQM

TPM

OEE

TOC

KAIZEN

AGILE

SCRUM

INTERIM MANAGEMENT

REKRUTACJA

MAPOWANIE PROCESÓW

ASSESSMENT CENTER

DEVELOPMENT CENTER

EMPLOYER BRANDING

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

ZARZĄDZANIE TALENTAMI

SIWS

MBO

MISJA FIRMY

CAPEX

DUE DILLIGENCE

BUDŻETOWANIE

BALANCE SCORE CARD