Finanse i Wycena Przedsiębiorstw

Coraz częściej spotykamy się na naszym rynku z koniecznością wyceny przedsiębiorstwa. Jest ona zazwyczaj utożsamiana z ustaleniem jego wartości w związku z transakcją kupna lub sprzedaży całości jego udziałów bądź ich części. Jednak nie tylko, wyceny przedsiębiorstw sporządza się również na potrzeby sprawozdawczości finansowej, w postępowaniu układowym, upadłościowym lub likwidacji, a także przez banki i inne podmioty zapewniające finansowanie w celu weryfikacji zdolności kredytowej danego podmiotu. W ślad za koniecznością ustalenia wartości firmy pojawia się potrzeba wsparcia w procesie fuzji, przejęcia czy też integracji przedsiębiorstw.

Oferujemy Państwu kompleksową usługę obejmującą przeprowadzenie Państwa firmy przez cały proces transformacji w oparciu o profesjonalne analizy finansowe i opracowanie scenariuszy strategicznych.

TQM

TPM

OEE

TOC

KAIZEN

AGILE

SCRUM

INTERIM MANAGEMENT

REKRUTACJA

MAPOWANIE PROCESÓW

ASSESSMENT CENTER

DEVELOPMENT CENTER

EMPLOYER BRANDING

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

ZARZĄDZANIE TALENTAMI

SIWS

MBO

MISJA FIRMY

CAPEX

DUE DILLIGENCE

BUDŻETOWANIE

BALANCE SCORE CARD