Usprawnianie Procesów

Usprawnianie procesów biznesowych częstokroć utożsamiamy z optymalizacją kosztową, czy też zwiększeniem potencjału biznesowego oraz doskonaleniem jakości. W istocie nasze wysiłki koncentrujemy na dokonaniu diagnozy tego, co się na co dzień dzieje w przedsiębiorstwie. W wyniku naszych prac zazwyczaj sporządzamy mapy procesów i wskazujemy jakie działania podejmowane przez pracowników można usprawnić czy też pominąć. Oferujemy Państwu możliwość dokonania kompleksowej analizy działania firmy oraz wskazujemy metody poprawy wydajności. Często uczestniczymy w wdrażaniu rekomendowanych przez nas działań korygujących.

TQM

TPM

OEE

TOC

KAIZEN

AGILE

SCRUM

INTERIM MANAGEMENT

REKRUTACJA

MAPOWANIE PROCESÓW

ASSESSMENT CENTER

DEVELOPMENT CENTER

EMPLOYER BRANDING

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ

ZARZĄDZANIE TALENTAMI

SIWS

MBO

MISJA FIRMY

CAPEX

DUE DILLIGENCE

BUDŻETOWANIE

BALANCE SCORE CARD